PROJE YÖNETİMİ

Endüstriyel alanda firmaların ihtiyaçları doğrultusunda projelerin belirlenmesi, planlanması,

Hazırlanması, mevcut kaynakların ve bilgilerin yönetimi, projelerin takibi, sorun çıkması ön
görülen yerlerin tespiti ve önlem planları, hakkedişlerin kontrolleri ve işin tabinin
müşterilerimizce belirlenen çerçevede ihtiyaç ve talebe uygun şekilde yapıldığını
denetlemek proje yönetimi kapsamındadır.